ข่าวสาร กิจกรรม

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี
03 เมษายน 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต อุทยานบึงบัวอุบลราชธานี

 

อบจ.อุบลราชธานี ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร
23 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร

 

นายก อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ
22 มีนาคม 2564 - นายก อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ เร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

 

โรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ
19 มีนาคม 2564 - โรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงฯ

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
16 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์

 

อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ
15 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2564
12 มีนาคม 2564 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2564

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอเขมราฐ
21 มกราคม 2564 - อบจ.อุบลฯ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) อำเภอเขมราฐ

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ณ วัดหลวง ประชาชนแห่ร่วมงานเนืองแน่น
31 ตุลาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมสืบสานประเพณี ลอยกระทง ณ วัดหลวง ประชาชนแห่ร่วมงานเนืองแน่น

 

อบจ.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563
20 ตุลาคม 2563 - อบจ.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563
16 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก
15 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนของโรงเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก2563

 

อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ
12 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลฯ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ

 

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
09 กันยายน 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
 
 
(สำนักการศึกษา) ข้อมูลทั่วไป (2)
 
(สำนักการศึกษา) คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (1)
 
(สำนักการศึกษา) ข่าวประกาศ (14)
 
(สำนักการศึกษา) เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ (9)
 
(สำนักการศึกษา) ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (1)
 
 
 
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
สุรพล สืบพรหม
ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคลากร
    ฝ่ายการศึกษาในระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
    กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
    ฝ่ายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
    ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    ฝ่ายการศึกษานอกระบบ
    ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
    ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
    ส่วนบริหารการศึกษา
   
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม
โรงเรียนบัวงามวิทยา
โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม
โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม
โรงเรียนนาคำวิทยา
Untitled Document