ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 8 ข่าว จากทั้งหมด 8 of 8 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
ข่าววันที่ : 25 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลศรีสุข อำเภอเขื่องใน
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
ข่าววันที่ : 24 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
ข่าววันที่ : 21 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง โรงเรียนห้วยน้ำใส ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
ข่าววันที่ : 20 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ
 
อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
ข่าววันที่ : 19 เมษายน 2560
อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
ข่าววันที่ : 18 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหัวดูน ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
ข่าววันที่ : 10 เมษายน 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง
 
อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2560
อบจ.อุบลฯ พาหมอคำคีง ชาวบ้าน ต.แก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่
แสดงข่าว 1 - 8 ข่าว จากทั้งหมด 8 of 8 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี