ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาตาล***
ข่าววันที่ : 10 เมษายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอนาตาล***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ**
ข่าววันที่ : 10 เมษายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ**
 
ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2561
ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.เขื่องใน
 
**ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล**
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2561
**ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อความเป็นศิริมงคล**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 12 อำเภอศรีเมืองใหม่***
ข่าววันที่ : 09 เมษายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 12 อำเภอศรีเมืองใหม่***
 
*** อบจ.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ***
ข่าววันที่ : 05 เมษายน 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ***
 
****อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 12 ***
ข่าววันที่ : 05 เมษายน 2561
****อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 12 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก**
ข่าววันที่ : 05 เมษายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11 อำเภอสิรินธร***
ข่าววันที่ : 04 เมษายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 11 อำเภอสิรินธร***
 
ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ตาลสุม
ข่าววันที่ : 04 เมษายน 2561
ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ตาลสุม
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**
ข่าววันที่ : 04 เมษายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**
 
ตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2561
ตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ดอนมดแดง
 
**อบจ.อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4***
ข่าววันที่ : 03 เมษายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4***
 
***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***
ข่าววันที่ : 02 เมษายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จาก อบจ.เชียงราย**
ข่าววันที่ : 01 เมษายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จาก อบจ.เชียงราย**
แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี