ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 27 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 17
ข่าววันที่ : 20 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 17
 
"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2560
"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
 
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 12
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 12
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 11
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 11
 
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 10
ข่าววันที่ : 16 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 10
 
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 9
ข่าววันที่ : 16 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 9
 
เปิดการอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่7
ข่าววันที่ : 15 กรกฎาคม 2560
เปิดการอบรมโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่7
 
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 8
ข่าววันที่ : 15 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 8
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 5
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 5
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 6
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 6
 
โครงการ อบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
โครงการ อบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี
 
ปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
ปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่3
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่3
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 4
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 4
 
เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
 
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 27 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
วิภาภรณ์  ฤทธิสิงห์
นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี