ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 4 ข่าว จากทั้งหมด 4 of 4 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
ตรวจรับถนนแอสฟันติก สายบ้านโนนสวรรค์-บ้านโนนสง่า
 
ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก
 
ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม
 
ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง
ข่าววันที่ : 05 กรกฎาคม 2560
ตรวจรับงานซ่อมปรับปรุงถนน(ถ่ายโอน 1/3008) ลาดยางสายบ้านหนองสองห้อง-บ้านโคกสว่าง
แสดงข่าว 1 - 4 ข่าว จากทั้งหมด 4 of 4 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายเชิดชาย  ตะบุตร
นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายซ่อมบำรุง
ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร
ฝ่ายเครื่องจักรกลโยธา
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี