องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 44 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 Next>
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ
 
พิธีเปิดให้บริการห้องน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
ข่าววันที่ : 10 มีนาคม 2560
พิธีเปิดให้บริการห้องน้ำ บริเวณด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติ
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่
ข่าววันที่ : 10 มีนาคม 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่
 
อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าววันที่ : 09 มีนาคม 2560
อบจ.สุพรรณบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
ข่าววันที่ : 09 มีนาคม 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านแสงน้อย ตำบลนาคำใหญ่ อำเภอเขื่องใน
 
อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
 
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายก อบจ.อุบลฯ เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 
อบจ.อุบลฯ จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ จัดสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและส่งเสริมการเรียนรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 
อบจ.อุบลฯ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี
 
อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
 
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ครั้งที่ 1/2560
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ครั้งที่ 1/2560
 
ประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.อุบลฯ (กสข.)ครั้งที่ 1/2560
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2560
ประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการ อบจ.อุบลฯ (กสข.)ครั้งที่ 1/2560
 
อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2560
 
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2560
มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2560
 
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียรู้
ข่าววันที่ : 05 มีนาคม 2560
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียรู้
 
พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล – ฟุตซอล อุบลแชมป์เปี้ยนลีก
ข่าววันที่ : 04 มีนาคม 2560
พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล – ฟุตซอล อุบลแชมป์เปี้ยนลีก
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ข่าววันที่ : 03 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ข่าววันที่ : 02 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3
 
อบจ.อุบลฯ เปิดการฝึกอบรมสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
ข่าววันที่ : 02 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ เปิดการฝึกอบรมสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน
แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 44 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี