องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 50 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 Next>
 
เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
 
ประชุมปรึกษาหารือกับ นายก อบต.สำโรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนประชาชน ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
ประชุมปรึกษาหารือกับ นายก อบต.สำโรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนประชาชน ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
 
งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"
 
ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2560
ซ่อมแซมถนนสายบุณฑริก - หลักป้าย อ.บุณฑริก
 
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)
 
เรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
เรียนเชิญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3)
 
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3
 
ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
ประชุมแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการภายหลังการก่อสร้างโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษา
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อาสาสมัครผู้ช่วยตำรวจ) รุ่นที่ 1
 
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 2
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย
 
ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
ซ่อมแซมผิวจราจรและเกรดตกแต่งไหล่ทาง ถนนลาดยางสายเดชอุดม-นาห่อม
 
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”
 
พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
พิธีเปิด โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี
 
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 09 กรกฎาคม 2560
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
 
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
ข่าววันที่ : 08 กรกฎาคม 2560
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7
ข่าววันที่ : 07 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 7
 
ประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
ข่าววันที่ : 07 กรกฎาคม 2560
ประกวดสาวงามเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 50 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2 3 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี