องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 40 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 อ.เดชอุดม ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี รุ่นที่ 4 อ.เดชอุดม ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ อำเภอเดชอุดม ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
**อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 11 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมพิจารณารับโอนข้าราชการครูมาสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 2 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง**
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอดอนมดแดง**
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม**
ข่าววันที่ : 06 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม**
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล**
ข่าววันที่ : 05 มิถุนายน 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***
ข่าววันที่ : 05 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 “หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในองค์กร”***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ**
ข่าววันที่ : 05 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ**
 
*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2561
*อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเอง ครั้งที่ 1/2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561**
ข่าววันที่ : 04 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561**
 
**จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา "ฮีตศรัทธา ราชินีแห่งเทียน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561**
ข่าววันที่ : 03 มิถุนายน 2561
**จังหวัดอุบลราชธานี ถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา "ฮีตศรัทธา ราชินีแห่งเทียน จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รุ่นที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง***
 
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 01 มิถุนายน 2561
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมิน อบจ.อุบลราชธานี***
แสดงข่าว 21 - 40 ข่าว จากทั้งหมด 40 of 40 ข่าว หน้าที่แสดง : <Prev 1 2

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี