องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 21 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 9 อำเภอกุดข้าวปุ้น***
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 9 อำเภอกุดข้าวปุ้น***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13 **
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13 **
 
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม**
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอตระการพืชผล***
ข่าววันที่ : 13 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอตระการพืชผล***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 **
ข่าววันที่ : 12 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12 **
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น**
ข่าววันที่ : 12 มีนาคม 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล เข้าสู่โครงการ นาคำวิทยา อคาเดมี่ หวังพัฒนานักกีฬาเข้าสู่ระดับอาชีพ***
ข่าววันที่ : 10 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล-ฟุตซอล เข้าสู่โครงการ นาคำวิทยา อคาเดมี่ หวังพัฒนานักกีฬาเข้าสู่ระดับอาชีพ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 8 อำเภอม่วงสามสิบ***
ข่าววันที่ : 09 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 8 อำเภอม่วงสามสิบ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 7 อำเภอบุณฑริก***
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 7 อำเภอบุณฑริก***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอพิบูลมังสาหาร***
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอพิบูลมังสาหาร***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัฒนธรรมแห่งศรัทธา**
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เทียนพรรษาวัฒนธรรมแห่งศรัทธา**
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ**
ข่าววันที่ : 08 มีนาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ**
 
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน**
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอดอนมดแดง***
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอดอนมดแดง***
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีี พ.ศ.2561 ครั้งที่สอง
ข่าววันที่ : 07 มีนาคม 2561
เรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปีี พ.ศ.2561 ครั้งที่สอง ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
ข่าววันที่ : 06 มีนาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่**
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล**
ข่าววันที่ : 05 มีนาคม 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561***
ข่าววันที่ : 05 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2561***
 
***ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.)***
ข่าววันที่ : 05 มีนาคม 2561
***ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (กสข.)***
 
*** อบจ.อุบลฯ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ***
ข่าววันที่ : 02 มีนาคม 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและเพิ่มศักยภาพสตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1 ***
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 21 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี