องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 22 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 9/2562***
ข่าววันที่ : 15 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 9/2562***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ***
ข่าววันที่ : 15 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยฯ และลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี***
ข่าววันที่ : 15 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเปิดกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยฯ และลงพื้นที่ตรวจความพร้อม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม***
ข่าววันที่ : 15 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 อ.โขงเจียม
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562***
ข่าววันที่ : 15 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562***
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนรับเสด็จฯ
ข่าววันที่ : 14 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนรับเสด็จฯ
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ ***
ข่าววันที่ : 14 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี จัด โครงการฝึกอบรมการพัฒนาระบบสื่อสารและสารสนเทศปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสู่ระบบอัตโนมัติ
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***
ข่าววันที่ : 14 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม***
 
***อบจ.อุบลราชธานีออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
ข่าววันที่ : 14 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานีออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรสินค้าเกษตรคุณภาพ***
ข่าววันที่ : 14 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรสินค้าเกษตรคุณภาพ***
 
***อบจ.อุบลราชธานีออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ***
ข่าววันที่ : 13 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานีออกตรวจประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562**
ข่าววันที่ : 13 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562
 
***อบจ.อุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562***
ข่าววันที่ : 12 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562***
ข่าววันที่ : 12 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2562***
ข่าววันที่ : 07 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2562***
 
***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 07 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลฯ จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 2 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 06 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 1 ณ เรือนจำกลางอุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบและรับนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562***
ข่าววันที่ : 05 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบและรับนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจประเมิน***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจประเมินกิจกรรม Kick Off คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ***
ข่าววันที่ : 02 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจประเมิน***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมตรวจประเมินกิจกรรม Kick Off คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปี 2562***
ข่าววันที่ : 02 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.) ประจำปี 2562***
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 22 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี