องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 48 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
ข่าววันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
ข่าววันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**
ข่าววันที่ : 19 กรกฎาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***
ข่าววันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***
ข่าววันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา***
 
** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจให้การต้อนรับการตรวจราชการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ***
ข่าววันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจให้การต้อนรับการตรวจราชการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ***
*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล***
ข่าววันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล***
 
จังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***
ข่าววันที่ : 18 กรกฎาคม 2561
จังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน และผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
 
*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2561
*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ***
 
** อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวิทยากร ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินสายด่วน 1669**
ข่าววันที่ : 17 กรกฎาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี สนับสนุนวิทยากร ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู้ป่วยด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินสายด่วน 1669**
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561
ข่าววันที่ : 16 กรกฎาคม 2561
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561
 
***อบจ.อุบลราชธานี นำกายอุปกรณ์ มอบให้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัด ทั้ง 3 แห่ง สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ**
ข่าววันที่ : 16 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี นำกายอุปกรณ์ มอบให้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารในสังกัด ทั้ง 3 แห่ง สำหรับบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ**
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่วัยรุ่นวันที่สอง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ***
ข่าววันที่ : 15 กรกฎาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แก่วัยรุ่นวันที่สอง พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี โครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน วัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมมอบหมายภารกิจส่วนราชการในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี ***
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้น “รักแรกพบ” บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 14 กรกฎาคม 2561
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้น “รักแรกพบ” บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 12***
ข่าววันที่ : 13 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างเครือข่ายอาสาชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน แก่โรงเรียนในสังกัดฯ รุ่นที่ 12***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 6 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 12 กรกฎาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” รุ่นที่ 6 โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ***
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 48 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี