องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ***
ข่าววันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด***
ข่าววันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2562***
ข่าววันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2562***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี**
ข่าววันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2562 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**
ข่าววันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ***
ข่าววันที่ : 09 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ : โรคติดต่อชายแดน และโรคติดต่ออื่นๆ***
 
***อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โรงเรียนในสังกัดฯ ***
ข่าววันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลฯอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม โรงเรียนในสังกัดฯ ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ**
ข่าววันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ**
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี **
ข่าววันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี **
 
คณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าววันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการคัดเลือกจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ มทบ.22 ***
ข่าววันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์เชิดชูคุณงามความดีและคุณูปการพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ มทบ.22 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562***
ข่าววันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ณ อนุสาวรีย์ผู้กล้า มทบ.22***
ข่าววันที่ : 03 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติและวางพวงมาลา "วันทหารผ่านศึก" ณ อนุสาวรีย์ผู้กล้า มทบ.22***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลอุบลราชธานี ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***
แสดงข่าว 1 - 15 ข่าว จากทั้งหมด 15 of 15 ข่าว หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี