องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 35 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.ตระการพืชผล***
ข่าววันที่ : 17 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.ตระการพืชผล***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี****
ข่าววันที่ : 17 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม สังกัด อบจ.อุบลราชธานี****
 
***อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)***
ข่าววันที่ : 17 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการเตรียมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563***
ข่าววันที่ : 17 มิถุนายน 2562
*** อบจ.อุบลราชธานี ประชุมการเตรียมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (ทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 6)***
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (ทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 6)***
 
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมินการบริหารจัดการ อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 14 มิถุนายน 2562
***คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เข้าตรวจประเมินการบริหารจัดการ อบจ.อุบลราชธานี***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ***
ข่าววันที่ : 13 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี***
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 12 มิถุนายน 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในโรงเรียนพิบูลมังสาหาร ในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
ข่าววันที่ : 11 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ***
ข่าววันที่ : 11 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ***
 
**อบจ.อุบลฯ จัดประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี**
ข่าววันที่ : 10 มิถุนายน 2562
**อบจ.อุบลฯ จัดประชุมสมาชิกกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 10 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ของภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีกับผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO***
ข่าววันที่ : 09 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองสู่ Smart City ของภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีกับผู้บริหารหลักสูตร ดิจิทัล CEO***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี***
ข่าววันที่ : 09 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นฯ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี***
 
*** อบจ อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก***
ข่าววันที่ : 09 มิถุนายน 2562
*** อบจ อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น***
ข่าววันที่ : 07 มิถุนายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น***
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 35 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี