องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 38 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>
 
***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***
ข่าววันที่ : 23 พฤษภาคม 2561
***คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “อุบลราชธานีเกมส์” สำรวจสนามกีฬาที่จะใช้ในพิธีเปิด -ปิด แห่งที่ 3 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
ข่าววันที่ : 23 พฤษภาคม 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก**
 
**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการ การดำเนินกิจการพาณิชย์ ในการซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์**
 
** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 25) อำเภอน้ำขุ่น ***
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 25) อำเภอน้ำขุ่น ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอเมือง***
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อำเภอเมือง***
 
*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่1***
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
*** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่1***
 
*** โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ***
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
*** โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2561 ***
 
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**
ข่าววันที่ : 22 พฤษภาคม 2561
** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561**
ข่าววันที่ : 21 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมการประชุม สภากาแฟอุบลราชธานี "เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ" ประจำเดือนพฤษภาคม 2561**
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยทำขาเทียม และพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน**
ข่าววันที่ : 20 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดการออกหน่วยทำขาเทียม และพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ***
ข่าววันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างพลังอาสา เฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ***
ข่าววันที่ : 18 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างพลังอาสา เฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ***
 
*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 24) อำเภอโขงเจียม ***
ข่าววันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
*** อบจ.อุบลฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (รุ่นที่ 24) อำเภอโขงเจียม ***
 
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างพลังอาสา เฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ หวังช่วยลดปัญหาความรุนแรง และสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน ***
ข่าววันที่ : 17 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี สร้างพลังอาสา เฝ้าระวังปัญหาสังคมท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯ หวังช่วยลดปัญหาความรุนแรง และสร้างความปลอดภัยภายในชุมชน ***
 
** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคม ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี**
ข่าววันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการสร้างพลังอาสาเฝ้าระวังปัญหาสังคม ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี**
 
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**
ข่าววันที่ : 16 พฤษภาคม 2561
* องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม**
 
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 23 ***
ข่าววันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รุ่นที่ 23 ***
 
***คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(กสข.) ครั้งที่ 1/2561***
ข่าววันที่ : 15 พฤษภาคม 2561
***คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี(กสข.) ครั้งที่ 1/2561***
 
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 ***
ข่าววันที่ : 11 พฤษภาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วประชุมคณะกรรมการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2561 ***
 
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**
ข่าววันที่ : 11 พฤษภาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2561**
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 38 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 Next>

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี