ค้นหาหัวข้อข่าว

ข่าวประจำเดือนสนใจดูข่าวเดือนอื่นคลิกดูจากค้นหาแสดงด้านบน

แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 46 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลฯ แถลงข่าวเตรียมจัดเลือกตั้ง ส.อบจ.อบ.และนายก อบจ.อบ.
ข่าววันที่ : 29 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลฯ แถลงข่าวเตรียมจัดเลือกตั้ง ส.อบจ.อบ.และนายก อบจ.อบ.
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.
ข่าววันที่ : 28 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.อบจ.และนายก อบจ.
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ข่าววันที่ : 28 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563
ข่าววันที่ : 28 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
ข่าววันที่ : 26 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563
ข่าววันที่ : 26 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 4/2563
ข่าววันที่ : 26 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 4/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ สถานีรถไฟห้วยขยุง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ข่าววันที่ : 23 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ สถานีรถไฟห้วยขยุง อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช
ข่าววันที่ : 23 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2563
ข่าววันที่ : 22 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน
ข่าววันที่ : 22 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนถ่ายโอนที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน
 
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563
ข่าววันที่ : 22 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมทำบุญ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
ข่าววันที่ : 21 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี
 
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563
ข่าววันที่ : 20 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2563
 
อบจ.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563
ข่าววันที่ : 20 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2563
 
อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการและคณะทำงานศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ
ข่าววันที่ : 19 ตุลาคม 2563
อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนปฏิบัติการและคณะทำงานศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ
แสดงข่าว 1 - 20 ข่าว จากทั้งหมด 20 of 46 ข่าว หน้าที่แสดง : 1 2 3 Next>