องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสงวน แสงชาติ ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก

ข่าวประจำวันที่ : 22 กันยายน 2559

อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายสงวน แสงชาติ ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก

วันนี้ (22 ก.ย. 59) เวลา 10.25 น. ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะออกประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
ของ นายสงวน แสงชาติ ผอ.โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2 ช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร
เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี