องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 21 กันยายน 2559

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน (21 ก.ย.59)เจ้าหน้าที่ฯ และสารวัตรทหารบก
ปฎิบัติหน้าที่กวดขัน การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง,
การห้ามไม่ให้มีการเดินเร่ขายตั๋วโดยสาร และห้ามเดินเรียกผู้โดยสาร.. ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี