องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวัฒนา เตชะโกมล ผอ.โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

ข่าวประจำวันที่ : 20 กันยายน 2559

อบจ.อุบลฯ ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายวัฒนา เตชะโกมล ผอ.โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

วันนี้ (20 ก.ย. 59) เวลา 10.00 น. ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะออกประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ของ นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ
เพื่อ ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี