องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง

ข่าวประจำวันที่ : 16 กันยายน 2559

อบจ.อุบลฯ การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง

วันที่ 16 ก.ย.59 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองกิจการพานิชย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน
ปฎิบัติหน้าที่กวดขัน การจัดระเบียบการจอดรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง
,การห้ามไม่ให้มีการเดินเร่ขายตั๋วโดยสาร และห้ามเดินเรียกผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี