องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว

ข่าวประจำวันที่ : 14 กันยายน 2559

อบจ.อุบลฯเร่งจัดระเบียบรถโดยสารประจำทาง ย้ำห้ามเร่ขายตั๋ว

วันที่ 14 กันยายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติหน้าที่กวดขันการ
จัดระเบียบการจอกรถโดยสารของผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง โดยห้ามมิให้มีการเดินเร่ขายตั๋ว
โดยสารและห้ามไม่ให้มีการเดินเรียกผู้โดยสาร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
เฉลิมพระเกียรติฯจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

5.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี