องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 217

ข่าวประจำวันที่ : 02 กันยายน 2559

อบจ.อุบลฯ จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 217

วันที่ 2 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ในสังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยนายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้ นายโกวิทย์ พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการกองธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในการ จัดโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ณ ถนนทางหลวงหมายเลข 217
(ถนนอุบล-พิบูล) โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อทดแทนต้นเดิมที่ยืนต้นตามสายทางต่างๆ จำนวน 3 สาย
รวมทั้งสิ้น 706ต้น เพื่อเฉลิมเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี