องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

ข่าวประจำวันที่ : 28 กรกฎาคม 2554

อบจ.อุบลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สสสสส วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2554

สสสสส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โดยเป็นการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ององค์ความรู้ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้ตัวผู้เรียนมีคุณภาพต่อไป

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

H.JPG

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี