องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบจ.อบ.แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ

ข่าวประจำวันที่ : 17 กรกฎาคม 2554

รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ เวลา 21.22 น.สรุปได้ดังนี้

DSC_8322_resize.JPG

DSC_8396_resize.JPG

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง เขมราฐ 2
ลำดับ 1 หมายเลข 1 นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์ คะแนน 6,524
ลำดับ 2 หมายเลข 4 นายถวิล พุทธปอง คะแนน 4,218
ลำดับ 3 หมายเลข 3 นายวิจิตร ช่วยจำ คะแนน 1,263
ลำดับ 4 หมายเลข 2 นายชาญวิทย์ โพธิ์ไทร คะแนน 208

...จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 27087...
...จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 13297...

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง ศรีเมืองใหม่
ลำดับ 1 หมายเลข 2 นายยุทธศักดิ์ ก้านศรี คะแนน 7615
ลำดับ 2 หมายเลข 3 นายสง่า คำวัน คะแนน 3952
ลำดับ 3 หมายเลข 1 นายทองพูล พันธ์โคตร คะแนน 1474

...จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 47174...
...จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 27892...

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง น้ำยืน
ลำดับ 1 หมายเลข 1 นายนิสิต คำสิงหา คะแนน 6642
ลำดับ 2 หมายเลข 4 นายพลฤทธิ์ สีบุญเรือง คะแนน 5217
ลำดับ 3 หมายเลข 2 นายสำอางค์ บุญล้อม คะแนน 3566
ลำดับ 4 หมายเลข 3 นายสมศรี จำเริญ คะแนน 405

...จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 45051...
...จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 22184...

บรรยากาศการรายงานผลการเลือกตั้ง

ณ ศูนย์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบุลราชธานี

DSC_8323_resize.JPG

DSC_8327_resize.JPG

DSC_8336_resize.JPG

DSC_8348_resize.JPG

DSC_8350_resize.JPG

DSC_8355_resize.JPG

DSC_8370_resize.JPG

DSC_8373_resize.JPG

DSC_8382_resize.JPG

DSC_8383_resize.JPG

DSC_8386_resize.JPG

DSC_8394_resize.JPG

DSC_8398_resize.JPG

DSC_1 (8)_resize.JPG

DSC_1 (9)_resize.JPG

DSC_1 (10)_resize.JPG

DSC_1 (11)_resize.JPG

DSC_8401_resize.JPGDSC_8405_resize.JPG

สรุปรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ณ เวลา 23.05 น.
นับคะแนนแล้ว 100 %

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง เขมราฐ 2

ลำดับ 1 หมายเลข 1 นายธิติวัฒน์ โควสุรัตน์ ได้ 6,624 คะแนน
ลำดับ 2 หมายเลข 4 นายถวิล พุทธปอง ได้ 4,418 คะแนน
ลำดับ 3 หมายเลข 3 นายวิจิตร ช่วยจำ ได้ 1,363 คะแนน
ลำดับ 4 หมายเลข 2 นายชาญวิทย์ โพธิ์ไทร ได้ 239
คะแนน

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง ศรีเมืองใหม่

ลำดับ 1 หมายเลข 2 นายยุทธศักดิ์ ก้านศรี ได้ 15,804 คะแนน
ลำดับ 2 หมายเลข 3 นายสง่า คำวัน ได้ 7,814 คะแนน
ลำดับ 3 หมายเลข 1 นายทองพูล พันธ์โคตร ได้ 3,051 คะแนน

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของเขตเลือกตั้ง น้ำยืน

ลำดับ 1 หมายเลข 1 นายนิสิต คำสิงหา ได้ 8,155 คะแนน
ลำดับ 2 หมายเลข 4 นายพลฤทธิ์ สีบุญเรือง ได้ 6,730 คะแนน
ลำดับ 3 หมายเลข 2 นายสำอางค์ บุญล้อม ได้ 4,784 คะแนน
ลำดับ 4 หมายเลข 3 นายสมศรี จำเริญ ได้ ได้ 544 คะแนน

DSC_1 (21)_resize.JPG

DSC_8366_resize.JPG

DSC_8367_resize.JPG

DSC_1 (3)_resize.JPG

DSC_1 (1)_resize.JPG

DSC_1 (2)_resize.JPG

DSC_1 (4)_resize.JPG

DSC_1 (5)_resize.JPG

DSC_1 (6)_resize.JPG

DSC_1 (7)_resize.JPG

DSC_1 (12)_resize.JPG

DSC_1 (13)_resize.JPG

DSC_1 (14)_resize.JPG

DSC_1 (15)_resize.JPG

DSC_1 (16)_resize.JPG

DSC_1 (17)_resize.JPG

DSC_1 (18)_resize.JPG

DSC_1 (19)_resize.JPG

DSC_1 (20)_resize.JPG

สิ้นสุดการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง ส.อบจ.อบ.(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

DSC_1 (22)_resize.JPG

จารุณี แสงเหลือง /ข่าว

สุธน ประกอบพร /ถ่ายภาพ

ปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์/หัวหน้าฝ่ายฯ

ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดอบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี