องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.9 ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 16 สิงหาคม 2559

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวราจารย์ (ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.9 ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ

วันนี้ 16 สิงหาคม 2559 ว่าที่ ร.ต.สุรพล สืบพรม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ พระเทพวราจารย์
(ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.9 ph.D) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
โดยมีดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี ณ วัดมณีวนาราม
ต.ในเมือง อ.เมืองจ.อุบลราชธานี ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เนื่องในโอกาศพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ ระอบ ๘๔ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ให้พระราชธีราจารย์
(ศรีพร วรวิญญู ป.ธ.9,Ph.D.) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ
ชั้นเทพในราชทินนามที่ พระเทพวราจารย์ ทางคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี
จัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ดังกล่าว เพื่อให้สมเกียรติฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี