องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร

ข่าวประจำวันที่ : 10 สิงหาคม 2559

เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ทำการซ่อมแซมผิวจราจร
ที่เป็นหลุม-บ่อ บริเวณถนนคสล.ภายในสถานีขนส่งฯและบริเวณถนนทางเข้า-ออกเพื่อความสะดวก
ของรถโดยสารประจำทางและผู้ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดจน
เป็นการปรับภูมิทัศน์ภายในให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 



Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี