องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ผู้บริหารโซนกลาง อบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 06 กันยายน 2553

ผู้บริหารโซนกลาง อบรมเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกร

ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลฯ

1 (1).JPG

เช้าวานนี้ นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายณรงค์ชัย วีระกุล รองนายก อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ.อุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรจาก ต.หนองขอน อ.เมือง จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นความสำคัญด้านอาชีพ และด้านปากท้องประชาชน ต้องการช่วยประชาชนลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ในครัวเรือน จึงจัดอบรมประชาชนตามโครงกรพัฒนาเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในหลายพื้นที่ โดยจัดวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการททำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาล้างจาน การปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรุปผลิตผลทางการเกษตร และอื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการผลิต เพิ่มมูลค่าแก่สินค้าเกษตร การดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในเวลาและพื้นที่เดียวกันแบบองค์รวม ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการใช้พื้นที่ในการทำการเกษตรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน น้ำ อันจะช่วยสร้างสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนอีกด้วย

1 (3).JPG

1 (4).JPG

จารุณี-ข่าว-ลงข่าว

จตุรงค์-กัญญานี/ภาพ

คณะทำงานโซนกลาง อบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี