องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563)

ข่าวประจำวันที่ : 22 มิถุนายน 2559

อบจ.อุบลฯ ประชุม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563)

อบจ.อุบลฯประชุม จัดทำแผนร่างพัฒนา 3 ปี
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมาย
ให้นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานในการประชุม การจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่
ในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรมชั้น 2

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

6.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี