ค้นหาหัวข้อข่าว

นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัด อบจ.อบ. นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.อบ. ประชุมชี้แจง. แนวทางการบันทึกบัญชี. Elaas.

ข่าวประจำวันที่ : 15 มิถุนายน 2559

วันนี้ 15 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจง. แนวทางการบันทึกบัญชี. Elaas. ให้แก่. หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกฯ. ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 1

1.JPG

2.JPG

3.JPG

4.JPG

5.JPG

6.JPG

7.JPG

8.JPG

9.JPG

10.JPG

11.JPG

12.JPG