องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ..พาหมอมาคำคีง ณ.อบต.บัวงาม อ.เดชอุดม และมอบรถ 1669 ณ เทศบาลตำบลน้ำยืน อ.น้ำยืน

ข่าวประจำวันที่ : 19 พฤษภาคม 2553

DSC01681_resize.JPG

อบจ.อุบลฯ..พาหมอมาคำคีง ณ.อบต.บัวงาม อ.เดชอุดม และมอบรถ 1669 ณ เทศบาลตำบลน้ำยืน อ.น้ำยืน

....เช้าวันที่ 19 พ.ค 2553 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและคณะทำงานโซนใต้ ลงพื้นที่ข้าร่วมโครงการ อบจ.พาหมอมาคำคีง ณ อบต.บัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม สำหรับโครงการ อบจ.พาหมอมาคำคีง จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ อบจ.อุบลฯและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อลดการเจ็บป่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการตรวจสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึงต่อเนื่องและเป็นธรรมโดยมุ่งหวังร่วมกันว่าประชาชนจะมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ได้รับความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างทั่งถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ โดยมีประชาชนมารับการบริการจำนวนกว่า 200 คน

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

DSC01681_resize.JPG

...จากนั้น นางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายประจักษ์ แสงคำ ส.อบจ.อุบลฯเขตอำเภอน้ำยืน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังมี นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานเดินทางไปที่เทศบาลตำบลน้ำยืน เพื่อเข้าร่วมพิธีมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน 1669 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง(MOU)องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลตำบลน้ำยืน วันที่ 19 พ.ค 53 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำยืน

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

logos_s[1]_resize.jpeg

สุรวุฒิ ทองไทย / ภาพ

สมใจ การะเกษ /ข่าว- เรียบเรียง

คณะทำงานโซนใต้

SOUTH ZONE อบจ.อุบลฯ หัวใจ...รับใช้ประชาชน SOUTH ZONE

soth_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี