องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ..มอบทุนค่าชุดนัดเรียนและอุปกรณ์การเรียน ณ.ร.ร บัวงามวิทยา อ.เดชอุดม

ข่าวประจำวันที่ : 17 พฤษภาคม 2553

DSC01614_resize.JPG

อบจ.อุบลฯ..มอบทุนค่าชุดนัดเรียนและอุปกรณ์การเรียน ณ.ร.ร บัวงามวิทยา อ.เดชอุดม

....เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 พ.ค. 53 ณ หอประชุมโรงเรียน ณ.หอประชุมโรงเรียนบัวงามวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพล สืบพรหม ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ นายอุดร โลห์คำ ส.อบจ.อุบลฯเขตอำเภอเดชอุดม และคณะทำงานโซนใต้ ร่วมมอบเงินค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่นักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 620 คน ตามโครงการเรียนฟรี15 ปี อย่างมีคุณภาพ โดย คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองและนักเรียน ให้การต้อนรับ

..........สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงาน เสริมสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงทางสังคม ตามโครงการดังกล่าว ฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด อปท. ซึ่งพิจารณา แต่ละช่วงชั้นตามความเหมาะสม

DSC01613_resize.jpg

DSC01613_resize.jpg

DSC01613_resize.jpg

DSC01613_resize.jpg

DSC01613_resize.jpg

DSC01613_resize.jpg

DSC01614_resize.JPG

DSC01614_resize.JPG

DSC01614_resize.JPG

DSC01614_resize.JPG

logos_s[1]_resize.jpeg

สุรวุฒิ ทองไทย /ภาพ

สมใจ การะเกษ /ข่าว-เรียบเรียง

คณะทำงานโซนใต้

SOUTH ZONE อบจ.อุบลฯ หัวใจ...รับใช้ประชาชน SOUTH ZONE

soth_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี