องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลากลางอำเภอม่วงสามสิบ

ข่าวประจำวันที่ : 26 พฤษภาคม 2559

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุรพล สายพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอม่วงสามสิบ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี