องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 23 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 23 พ.ค.59 เวลา 09.00น.
นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น
จ.อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดอบจ.อุบลฯ นำโดย นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี ผอ.กองแผนและงบประมาณ
นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผอ.โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นายประจักร แสงคำ ส.อบจ.เขตอำเภอน้ำยืน ด.ต.อุดม จากชัยภูมิ
ส.อบจ.เขตอำเภอน้ำขุ่น ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน อ.ทุ่งศรีอุดม อ.น้ำยืน
อ.น้ำขุ่น เข้าร่วมประชาคมจำนวนมาก สำหรับการประชาคมแผน มีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ อบจ.อุบลฯ
และให้ผู้เข้าร่วมประชาคมร่วมกันแสดงความคิด เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของอบจ.อุบลฯ
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี