องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตและสนามฟุตบอลโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

ข่าวประจำวันที่ : 09 มีนาคม 2553

สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตและสนามฟุตบอลโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม

อบจ.อุบลราชธานีเข้าสำรวจเพื่อเตรียมการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล

โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลฯ

C005_resize.bmp

...............เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น. นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายยุทธพล พันธ์เพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง มอบหมายงานให้นายช่างสำรวจและเจ้าหน้าที่กองช่าง เข้าดำเนินการสำรวจถนนและสนามฟุตบอลโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เพื่อเตรียมการในการจะจัดสร้างถนนคอนกรีตและสนามกีฬาฟุตบอลมาตราฐานพร้อมลู่วิ่ง 6 ลู่ ให้กับโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โดยมี นายวัฒนา เตชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับและนำคณะเข้าทำการสำรวจโดยมีนายอนุพล ชยันการดิลก นายช่างสำรวจ 4 นายเฉลิมพล รัตนโสภา นายสิงห์คม สินทลัย นายเชษฐพงศ์ บุญชิต และนายวินิต แสนทวีสุข คณะเจ้าหน้าที่กองช่างจาก อบจ.อุบลฯ เข้าดำเนินการสำรวจในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เป็นการเตรียมการพัฒนาโรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลฯและเป็นการส่งเสริมด้านการกีฬาแก่โรงเรียนด้วย

DSC07175_resize.JPG DSC07177_resize.JPG

DSC07174_resize.JPG DSC07173_resize.JPG

DSC07176_resize.JPG DSC07178_resize.JPG

DSC07183_resize.JPG DSC07181_resize.JPG

DSC07186_resize.JPG

วัฒนา เตชะโกมล/ ภาพ

จุฑารัตน์ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์โซนเหนือ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี