องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ..ลงพื้นที่ชี้แจงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมแจงนโยบาย 5 ดี! แก่ชาวบ้านหนองบัว ต.หนองไฮ อ.สำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 09 มีนาคม 2553

DSC03035_resize.jpg

อบจ.อุบลฯ..ลงพื้นที่ชี้แจงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำพร้อมแจงนโยบาย 5 ดี! แก่ชาวบ้านหนองบัว ต.หนองไฮ อ.สำโรง

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC03035_resize.jpg

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

DSC02990_resize.JPG

..... เช้าวันที่ 9 มีนาคม 2553 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายก อบจ.อุบลฯ มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกอบจ.อุบลฯ และ นายปรีชา พงษ์ทอง นายช่างเครื่องกล 6 ว รกน.หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตร กองพัฒนาชนบท นายสุดใจ ยืนยิ่ง นายช่างโยธา 7 ว และคณะทำงานโซนใต้ ลงพื้นที่ พบปะกับชาวบ้าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดการรวมกลุ่มเกษตรกร ในการขุดสระในนาข้าวเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและโครงการชลประทานระบบท่อ รวมทั้งโครงการ ต่างๆ ของ อบจ.อุบลฯ พร้อมแจงนโยบาย 5 ดี อันได้แก่ น้ำดี ถนนดี สุขภาพดี การศึกษาดี และรายได้ดี ให้กับชาวบ้านได้รับฟัง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองบัว ต.หนองไฮ อ.สำโรง

.....จากนั้นนายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะได้เข้าสำรวจการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ขุดสระน้ำ ตามโครงการขุดสระน้ำในนาไร่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการตามนโยบาย น้ำดี ก่อนจะเข้าสำรวจ ลำห้วยลำพับ ที่บ้านทรายทอง ต.ค้อน้อย อ.สำโรง ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมน้ำในการทำชลประทานระบบท่อ คาดว่าปริมาณน้ำน่าจะเพียงพอต่อสมาชิกตลอดฤดูแล้ง หากโครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นคาดว่าจะมีเกษตรกรกว่า 78 หลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตรกว่า 400 ไร่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้

logos_s[1]_resize.jpeg

สุรวุฒิ ทองไทย / ลงภาพ

สมใจ การะเกษ /ข่าว-เรียบเรียง

คณะทำงานโซนใต้

อบจ.อุบลฯ หัวใจ...รับใช้ประชาชน

soth_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี