องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธาน

ข่าวประจำวันที่ : 18 พฤษภาคม 2559

วันนี้ (18 พ.ค.59) นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอดอนมดแดง ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดงจ.อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดอบจ.อุบลฯ ผู้นำท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนพี่น้องประชาชน และ สจ.ในเขตพื้นที่ อ.ดอนมดแดง อ.ตาลสุม อ.เหล่าเสือโก้ก เข้าร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับการประชาคมแผนดังกล่าว ได้จัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ อบจ.อุบลฯ การนำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของอบจ.อุบลฯ ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของอบจ.อุบลฯต่อไป อันจะเป็นกลไกลขับเคลื่อนท้องถิ่น

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี