องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 16 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันนี้ (16 พ.ค.59) นายประสพ สารสมัคร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อบจ.อุบลฯ เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอเขมราฐ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดอบจ.อุบลฯ ผู้นำท้องถิ่น นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลฯ ตลอดจนพี่น้องประชาชน และ สจ.ในเขตพื้นที่ อ.นาตาล อ.โพธิ์ไทร อ.เขมราฐ
เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับการประชาคมแผนดังกล่าว ได้จัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายของ อบจ.อุบลฯ
การนำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีของอบจ.อุบลฯ ก่อนร่วมกันสรุปผลการระดมความคิดเห็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลและแนวทาง
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของอบจ.อุบลฯต่อไป อันจะเป็นกลไกลขับเคลื่อนท้องถิ่น
ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี