องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

ข่าวประจำวันที่ : 13 พฤษภาคม 2559

อบจ.อุบลฯ จัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุรกิจ มุขสมบัติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนองค์กรชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์และอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร
‪#‎ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี‬

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี