องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่ อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2553

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม

จ.พัทลุง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่ อบจ.อุบลฯ

NSC_0900_resize.JPG

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา09.00น.นายณรงค์ชัย วีระกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ นายนิรันดร์ สุภศร หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.อุบลฯ ,นายยุทธพล พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการกองช่าง,นายสถิตย์ เสนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ ,นายธัญธร ขันอ่อน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ พร้อมพนักงานอบจ.อุบลฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2อบจ.อุบลฯ ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานด้านกองช่าง การบริหารจัดการทั่วไป ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการขององค์กรก่อให้เกิดความสามัคคีของบุคลากรสามารถนำความรู้ ประสบการณ์เป็นแนวทางในการพัฒนาขององค์กรต่อไป

สำหรับการศึกษาดูงานที่ อบจ.อุบลฯ นี้ มีนายทรงไชย ศรีกรด,นายสมชาย ปานแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้าน พร้าว นายพิทยา สงสม รองประธานสภาเทศบาลฯ,สมาชิกสภาเทศบาลฯ นายโกศล พงศาปาน เลขานุการนายกฯ, นาย ยงยุทธ อินทรเสโน ที่ปรึกษารองนายกฯ นางวาสนา ขาวแสง ปลัดเทศบาลฯ ตลอดจนพนักงาน เทศบาลเข้าศึกษาดูงานจำนวน 40 คน และภายหลังจากศึกษาดูงานที่ อบจ.อุบลฯ แล้ว คณะจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จ.นครราชสีมา จ.สมุทรสงคราม ต่อไป ซึ่งมีกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2553


NSC_0898_resize.JPG

NSC_0896_resize.JPG

NSC_0910_resize.JPG

NSC_0913_resize.JPG

NSC_0925_resize.JPG

NSC_0929_resize.JPG

NSC_0943_resize.JPG

NSC_0933_resize.JPG

NSC_0937_resize.JPG

ดวงดาว/ข่าว
จารุณี/ลงข่าว
พรชัย-อภิชาติ /ภาพนิ่ง
สุธน-เทียนชัย/ภาพวีดีโอ
จุมพลชำนาญรบ /กราฟฟิก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศอบจ.อุบลฯ


 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี