ค้นหาหัวข้อข่าว

นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.อุบลฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชี. Elaas

ข่าวประจำวันที่ : 02 พฤษภาคม 2559

นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง อบจ.อุบลฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกบัญชี. Elaas

เวลา 11.30 น.นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมชี้แจง.
แนวทางการบันทึกบัญชี. Elaas. ให้แก่. เจ้าหน้าที่พัสดุของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกฯ. ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 1

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg