ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการโรงแรมและภาษีอื่นๆ

ข่าวประจำวันที่ : 27 เมษายน 2559

อบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่ เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน/ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการโรงแรมและภาษีอื่นๆ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ อ.เหล่าเสือโก้ก. เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน
/ค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการโรงแรมและภาษีอื่นๆ .ตามอำนาจหน้าที่ฯ
ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา/ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาจ่าย. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นการบริการผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีฯ.บรรลุตามวัตถุประสงค์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg