องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 22 เมษายน 2559

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน (22 เม.ย.59) บรรยากาศที่สถานีขนส่งฯช่วงเย็นวันนี้
ประชาชนมาใช้บริการสถานีฯค่อนข้างน้อย ..ซึ่งเจ้าหน้าที่ อบจ.อบ.ประจำสถานีขนส่งฯ
ได้บริการให้คำปรึกษาแนะนำเส้นทางการเดินทางให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย..เพื่อความสุข,ความสะดวก
และความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี