ค้นหาหัวข้อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง. เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน.ตามอำนาจหน้าที่ฯ

ข่าวประจำวันที่ : 23 เมษายน 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่อำเภอดอนมดแดง. เพื่อจัดเก็บภาษีน้ำมัน.ตามอำนาจหน้าที่ฯ
ซึ่งผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลา/ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางมาจ่าย. ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นการบริการผู้ประกอบการ เพื่อให้การจัดเก็บภาษีฯ. บรรลุตามวัตถุประสงค์

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg