องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายกอบจ.อุบลฯ ชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของอบจ.อุบลฯ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต แก่คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประจำวันที่ : 24 พฤศจิกายน 2552

นายกอบจ.อุบลฯ ชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของอบจ.อุบลฯ

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แก่คณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

DSC_0014_resize.JPG


DSC_0004_resize.JPG DSC_0008_resize.JPG

เช้าวันนี้ (24 พ.ย.52 ) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นางวัชรินทร์ เผ่าภูรี ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต นายนิรันดร์ ศุภสร หัวหน้าสำนักปลัดฯ และเจ้าหน้าที่อบจ.อุบลฯให้การต้อนรับและพบปะคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคุณธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องด้วยคณะศึกษาดูงานจำนวน กว่า 30 คน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดยนายจีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผอ.ศศส.สน.สส นางฉันทลักษณ์ สายวาณิชย์ ผอ.ส่วนงบประมาณท้องถิ่น เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค เกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

โดยนายพรชัย ได้กล่าวต้อนรับคณะที่มาดูงาน พร้อมสรุปข้อมูลการดำเนินงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับคณะศึกษาดูงานได้รับทราบ เกี่ยวกับภารกิจของอบจ.อุบลฯ ซึ่งมีมากมาย อาทิ ด้านงบประมาณของรัฐบาลที่โอนมาให้อบจ.อุบลฯบริหารจัดการนำเงินแจกจ่ายให้กับพี่น้องอสม.ทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการดำเนินงานขณะนี้อบจ.อุบลฯได้มอบให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบนำเงินออกมอบให้กับพี่น้อง อสม.อย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ยังมีภารกิจถ่านโอนด้านการสร้างถนน เพื่อประหยัดงบประมาณ อบจ.อุบลฯ ได้ทำ MOUร่วมกับ อบต.และได้จัดสรรงบประมาณบางส่วนจัดซื้อชุดรีไซกิ้ง ซึ่งเป็นชุดรื้อและซ่อมถนนให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี และยังมีภารกิจอื่นอีกมากมาย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนั้น มีบ้างเล็กน้อย เนื่องจากบางภารกิจ อบจ.อุบลฯไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การดำเนินงานหล้าช้ากว่ากำหนด ทั้งนี้ตนคิดว่า ควรจัดแบ่งภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบอย่างชัดเจนมากขึ้น อันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น


DSC_0009_resize.JPG DSC_0007_resize.JPG

DSC_0013_resize.JPG DSC_0011_resize.JPG


DSC_0021_resize.JPG DSC_0018_resize.JPG


DSC_0025_resize.JPG DSC_0022_resize.JPG


DSC_0027_resize.JPG

จารุณี-ข่าว-ลงข่าว
กัญญานี-ภาพ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศอบจ.อุบลฯ

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี