องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 21 มีนาคม 2559

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน

สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติฯ หัวใจรับใช้ประชาชน (21มี.ค.59) ประชาชนชาวลาวมาใช้บริการสถานีขนส่งฯ
จำนวนมากซึ่งเดินทางมาจากด่านช่องเม็ก เพื่อไปทำงานที่กรุงเทพฯ.. หลังจากเดินทางกลับประเทศลาว
เพื่อไปเลือกตั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี