องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม หัวใจรับใช้ประชาชน

ข่าวประจำวันที่ : 14 มีนาคม 2559

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม หัวใจรับใช้ประชาชน

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเดชอุดม หัวใจรับใช้ประชาชน (14 มี.ค.59) เจ้าหน้าที่ฯ ติดป้าย Q R CODE
บริเวณสถานีขนส่งฯ สำหรับให้ประชาชนกรอกแบบประเมินสถานีขนส่งฯพร้อมแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงสถานีขนส่งฯ
และ ทำกิจกรรม 9 ส บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

1.jpg

2.jpg

4.jpg

3.jpg

5.jpg

6.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี