ค้นหาหัวข้อข่าว

กองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ออกปฏิบัติการจัดเก็บภาษีน้ำมันและค่าทำเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง

ข่าวประจำวันที่ : 13 มกราคม 2559

1.jpg วันที่ 13 มกราคม 2559 กองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ ได้ออกปฏิบัติการจัดเก็บภาษีน้ำมันและค่าทำเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง โดยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการน้ำมันเพื่อแจ้งชำระภาษี และแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง และเทศบาลทุกแห่ง เงินค่าธรรมเนียมและเงินภาษีที่ผู้ประกอบการชำระ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรในท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

6jpg

7.jpg