องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

นายกฯอบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่โซนกลาง พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเครืองจักรกลซึ่งเข้าทำการขุดสระกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร

ข่าวประจำวันที่ : 12 มีนาคม 2552

นายกฯอบจ.อุบลฯ ลงพื้นที่โซนกลาง

พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเครืองจักรกล

ซึ่งเข้าทำการขุดสระกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกร อ.เหล่าเสือโก้ก

_MG_7378_resize.JPG

วันที่ 12 มีนาคม 52 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกอบจ.อุบลฯ พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย วีระกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯนายศักดิ์ เลรุ่งรดิศ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โซนกลาง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ซึ่งกำลังดำเนินการทำการขุดสระในนาข้าวให้กับชาวบ้าน ณ บ้านหัวขัว ม.1 ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี โดยมี นายไพฑูรย์ กาณจนรัตน์ สจ.เขตอ.เหล่าเสือโก้ก ตลอดจนชาวบ้านจำนวนกว่า 50 คน เข้าให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับการขุดสระให้กับเกษตรกรดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ ภายใต้ชื่อ อบจ.ส่งเสริมขุดสระในนาข้าวหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ซึ่งอบจ.อุบลฯจะเป็นผู้สนับสนุนเครื่องจักรกล และอบต.เป็นผู้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

_MG_7372_resize.JPG

_MG_7375_resize.JPG

_MG_7384_resize.JPG

_MG_7387_resize.JPG

_MG_7389_resize.JPG

_MG_7391_resize.JPG

_MG_7392_resize.JPG

_MG_7394_resize.JPG

_MG_7400_resize.JPG

_MG_7403_resize.JPG

จารุณี ข่าว / ลงข่าว
ธีรพงศ์-กัญญานี / ภาพ

จตุรงต์ / ลงภาพ
คณะทำงานโซนกลาง

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี