ค้นหาหัวข้อข่าว

*** อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดอุบลราชธานี ***

ข่าวประจำวันที่ : 04 กรกฎาคม 2562

*** อบจ.อุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดอุบลราชธานี ***

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการ กองคลัง ให้การต้อนรับ พ.จ.ท.เสถียร สายกันดก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัด ทำการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะ โดยมี นางไพจิตร พงษ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมคุณธรรม ชั้น2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โดยคณะฯเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหา อุปสรรคตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการบริหารงานด้านการเงินการคลังพร้อมได้เสนอแนะอัตราการกู้เงิน เพื่อการลงทุนต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

#ฐนิตา-ข่าว/ กนกวรรณ,สุธิดา-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg