องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะหมู่บ้านวัฒนธรรม จ.นครพนม จำนวน 50 คน

ข่าวประจำวันที่ : 15 มกราคม 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ต้อนรับคณะหมู่บ้านวัฒนธรรม จ.นครพนม จำนวน 50 คน

วันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ต้อนรับคณะหมู่บ้านวัฒนธรรม จ.นครพนม จำนวน 50 คน เพื่อทำบุญไหว้พระ 9 วัด ใน จ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี