องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โซนใต้โหมงานหนักลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน *s

ข่าวประจำวันที่ : 16 มิถุนายน 2551

โซนใต้โหมงานหนักลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้าน

ช่วงเช้าของวันที่ 16 มิถุนายน 2551 นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายชัยยงค์ โคตะสิน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายประเสริฐ ตรกสังข์ ส.อบจ.อบ. นายปรีชา พงษ์ทอง นายช่างเครื่องกล 6 ว. พร้อมด้วยคณะทำงานโซนใต้ ลงพื้นที่เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับนายอุดร บุตรดาพงษ์ นายกอบต.โคกสะอาด และ นายสุรีย์ สีหะบุตร รองนายกอบต.โคกสะอาดโดยที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนน โครงการทำฝายชะลอน้ำห้วยซอม และ โครงการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร

nnn11.jpg

22.jpg

จากนั้นเวลา 11.30 น. นายชัยยงค์ โคตะสิน พร้อมคณะเข้าสำรวจฝายห้วยซอม บ้านโคกสะอาด ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น โดยฝายดังกล่าวมีสภาพชำรุด ส่งผลให้เกษตรกรหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

4.jpg

33.jpg

44.jpg

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลานรับซื้อมันสำปะหลัง ชัยเจริญพืชผล หมู่ที่ 6 บ้านรุ่งแสงจันทร์ ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงงานเดียวที่รับซื้อมันสำปะหลังนอกฤดู สำหรับราคามันดิบอยู่ที่กิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-7279884

5.jpg

8.jpg

10.jpg

n1.jpg

ก่อนกลับคณะทำงานโซนใต้ได้เข้าสำรวจต้นไม้และพื้นที่บริเวณหนองพุงมัน ต.กุดเรือ อ.ทุ่งศรีอุดม โดยสวนสาธารณแหล่งนี้ทางองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีจะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ และเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลสำคัญต่างๆของชาวบ้าน และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลทำนา.

n14.jpg n15.jpg

resizeJPG170.jpg

นายฉัตรนัย พันธ์เพชร/ ข่าว

นายเอกชัย ศรีจันทร์สอน/ ภาพ

นายสมศักดิ์ ชุ่มชื่น(PR),น.ส.สมใจ การะเกด(PR)/เรียบเรียง
สุวโรจน์ บุดดาวงศ์ : หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

ธัญธร ขันอ่อน : หัวหน้าฝ่าย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

http://www.ubon.go.th/

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี