ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)**

ข่าวประจำวันที่ : 11 มกราคม 2562

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)**

วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเชน สายโน ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานการประชุมชี้แจงพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative System หรือ e-LAAS)ซึ่งทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้น โดยกำหนดให้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จะต้องบันทึกลงในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบ e-LAAS เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบได้

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg