องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562***

ข่าวประจำวันที่ : 12 ธันวาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 9 ส. โรงเรียนในสังกัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562***

วันที่ 12 ธันวาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 9 ส. โรงเรียน ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมคุณธรรมชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล และสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายกิจกรรม 9 ส. ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งจะออกตรวจประเมินครั้งแรกในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

#สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี