องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***ท่าน้ำวัดหลวงคึกคัก อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับวัดหลวง จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 มีกิจกรรมมากมาย ประชาชนแห่ร่วมงานคับคั่ง***

ข่าวประจำวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561

***ท่าน้ำวัดหลวงคึกคัก อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับวัดหลวง จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 มีกิจกรรมมากมาย ประชาชนแห่ร่วมงานคับคั่ง***


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ณ ท่าน้ำวัดหลวง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับ วัดหลวง จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกภายใต้โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประกวดกระทงดอกไม้สด การแสดงดนตรีโปงลาง พิธีไว้พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีบวงสรวงพระราหู พิธีขอขมาพระแม่คงคา และลอยกระทง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป


จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพ/กฤตพรต,ธีรพล-เครื่องเสียง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสานสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี