องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1/2561***

ข่าวประจำวันที่ : 02 พฤศจิกายน 2561

***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1/2561***

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.อุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 1 อบจ.อุบลราชธานี โดยมีนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม
โดยที่ประชุมประธานแจ้งให้ทราบถึงความร่วมมือในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การค้าและการลงทุน ระหว่าง จ.อุบลราชธานี กับเมืองคู่มิตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน นครเฉิงตู และมณฑลเจียงชี ทั้งนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนาธรรมไทย-จีน โดยผ่านรูปแบบกิจกรรมความร่วมมือต่างๆ ร่วมกับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับนานาประเทศของรัฐบาลจีน สอดคล้องกับนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เมืองน่าอยู่ทันสมัยประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี