องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ***

ข่าวประจำวันที่ : 18 กันยายน 2561

***โรงเรียนสังกัด อบจ.อุบลราชธานี รับมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ***

วันนี้ (18 กันยายน 61)
นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ส่วนราชการ สังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธี โดยภายในพิธี ประธานได้เปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน จากนั้นมอบอุปกรณ์ การเรียนพระราชทานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 จำนวนทั้งสิ้น 828 คน
สำหรับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 เดิมชื่อโรงเรียนช่องเม็กวิทยา ทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานนามใหม่เป็นโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 828 คน เป็นโรงเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือพิเศษ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ โดยโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็กแห่งนี้ นักเรียนได้รับอุปกรณ์การเรียนพระราชทานต่อเนื่องกันมาแล้วเป็นปีที่ 17 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่เด็กนักเรียนในสังกัดฯ

จารุณี-ข่าว/พอชาย-ภาพ/ธีรพล-ภาพวิดีโอ/พิสุทธ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี