องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ตาลสุม

ข่าวประจำวันที่ : 09 กรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.รักษาราชการแทน นายก อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ตาลสุม ดังนี้
1.นายคำเพียร กลิ่นหอม อายุ 60 ปี
ที่อยู่ 56 ม.2 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม
ความพิการ ทางการเคลื่อนไหว(ขาข้างซ้ายอ่อนแรง)
ความต้องการ ตรวจเยี่ยม/เปลี่ยนลูกยางวอร์คเกอร์

2.นายจำเนียร หอมแก้ว อายุ 69 ปี
ที่อยู่ 149 ม.3 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม
ความพิการ ทางการเคลื่อนไหว(ขาข้างซ้ายอ่อนแรง)
ความต้องการ มอบบัตรผู้พิการ

3.นายปรีดา ทิพรัตน์ อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 102 ซ.ชยางกูร 2/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง
ความพิการ ทางการเคลื่อนไหว(ขาขาดทั้งสองข้าง)
ความต้องการ แจ้งซ่อมรถวีลแชร์าชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี