องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 3) ***

ข่าวประจำวันที่ : 06 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 3) ***

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ICT โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อบจ.อุบลราชธานี (วันที่ 3) ซึ่งจัดขึ้นโดยในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบสารสนเทศ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ เกี่ยวกับโซเชียล มีเดียเพื่อการศึกษา/ฝึกฎิบัติ (flight simulor) โดยมีนักเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมฝึกปฎิบัติในครั้งนี้ด้วย สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆที่มีความฝันอยากเป็นนักบินเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรโดยเฉพาะนักเรียนใน สังกัด อบจ.อุบลราชธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โซเซียลมีเดียเพื่อการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพให้กับเด็กๆในอนาคตได้ และเพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ ,ณัฐพล,พอชาย-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ธีรพล ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี