องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 ) ***

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2561

**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ (วันที่ 2 ) ***

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ อบจ.อุบลราชธานี (วันที่ 2 )ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบสารสนเทศ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ กิจกรรมสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านโซเซียล ต่างๆทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ อบจ. อุบลราชธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่าน Social Media เช่น Facebook Twitter lnstagram Google Youtube Blog website ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ ,ณัฐพล,กฤช,โกศล-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ธีรพล ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี