องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ม่วงสามสิบ

ข่าวประจำวันที่ : 05 กรกฎาคม 2561

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รองนายก อบจ.รักษาราชการแทน นายก อบจ. มอบให้กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคม โซนกลาง ได้ออกตรวจเยี่ยม /ซ่อมกายอุปกรณ์ให้กับคนพิการ ในเขต อ.ม่วงสามสิบ ดังนี้
1.นายไชยวัฒน์ คุณคำ อายุ 55 ปี
ที่อยู่ 84 ม.8 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ
ความพิการ ทางการมองเห็น(ตาข้างซ้ายเลือนราง)
ความต้องการ ตรวจเยี่ยม

2.นางสาวนิยม พรสวัสดิ์ อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 40 ม.8 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ
ความพิการ ทางการเคลื่อนไหว(ขาข้างซ้ายอ่อนแรง)
ความต้องการ ตรวจเยี่ยม

3.นางสังวาลย์ ศรีเมือง อายุ 86ปี
ที่อยู่ 81 ม.8 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ
ความพิการ ทางการเคลื่อนไหว(ขาข้างขวาอ่อนแรง)
ความต้องการ ตรวจเยี่ยม

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี