องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ***

ข่าวประจำวันที่ : 04 กรกฎาคม 2561

***อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ***

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบจ.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอารยารีสอร์ท อ.โขงเจียม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน
อบจ.อุบลราชธานี โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ. จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องระบบสารสนเทศ มาบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับ เรื่องบุคลิกภาพ เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ พร้อมฝึกปฎิบัติ กิจกรรมสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านโซเซียล ต่างๆทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของ อบจ.อุบลราชธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์การสร้างความเข้าใจระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์องค์กร ผ่าน Social Media เช่น Facebook Twitter lnstagram Google Youtube Blog website ฯลฯ เพื่อให้สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการปฎิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย,ณัฐพล,กฤช,โกศล-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-ภาพวิดีโอ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี