องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.เดือนมิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 **

ข่าวประจำวันที่ : 29 มิถุนายน 2561

**อบจ.อุบลฯ ดำเนินกิจกรรม Big cleaning day ตามโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ (9 ส.เดือนมิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 **

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริการสำนักงานน่าอยู่ ( 9 ส.) โดยได้กำหนดให้มีการทำ big cleaning day ในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ซึ่งกิจกรรม 9 ส. ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย สุขภาพ สวยงาม สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อีกทั้งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ บริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความเป็นระเบียบ น่าอยู่ น่าทำงาน และเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ความสะอาดสำนักงาน พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพงานให้มีมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น อีกทั้งในวันนี้ยังได้มีการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการกำจัดพาหะนำโรคป้องกันไข้เลือดออกและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย

ฐนิตา-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
#สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี